English (United Kingdom)

Ett massivt trägolv från Nyhamns Såg & Båtbyggeri lever under generationer. Det kan slipas ner gång på gång och ger rummet en fantastisk karaktär. Plankorna kan fås i längder upp till 15 meter och i stora och varierande bredder och tjocklekar.

Råvaran är framför allt kärnrik, tätvuxen och småkvistig fur eller gran, men på beställning tillverkar vi även golv av kvarterssågat lövträ, som till exempel ek, bok, ask och alm. Utöver en vacker yta med stående årsringar, medför kvarterssågningen minimala rörelser i träet, vilket i sin tur innebär att golvtiljorna är mindre benägna att kupa sig och inte spricker.

På beställning kan vi även framställa golv av FSC-märkt tropiskt trä från ekologiskt uthålligt skogsbruk.