English (United Kingdom)

Båtbyggeriet är företagets kreativa centrum, det är här vårt kunnande ständigt utmanas och ställs på sin spets, vare sig det handlar om komplicerade renoveringar eller nybyggen. På beställning bygger vi både kopior av gamla båttyper och gör egna konstruktioner, med inriktning på välseglande bruksbåtar och motorsnipor från västkusten. Båtarna levereras kompletta med rigg eller installerad motor.

Vi utför även allt från mindre reparationer, som byte av enstaka bord eller spant, till genomgripande totalrenoveringar av träbåtar. Vår ambition med arbetet är att resultatet ska vara jämförbart med originalet – eller om så krävs innebära en förbättring av den båt som en gång byggdes.

Allt virke väljer vi ut själva, med jämna mellanrum besöker vi till exempel skånska gods och ser ut träd på rot som vi sedan sågar upp i ramsågen. För att hitta exakt rätt krumväxta bitar till stävar, spant, bottenstockar och knän går vi runt i skogen med mallar och kan då direkt se när ett träd går att använda.

Till bordläggning och däck använder vi inte splintved utan bara kärnvirke som kvarterssågas för att få stående årsringar, vilket ger maximal styrka och även innebär att man undviker torrsprickor. Bordläggningen blir starkare om skarvarna är få, därför gör vi borden i långa längder, vilket dessutom ger det färdiga skrovet en smäckrare och vackrare linje.