English (United Kingdom)

Vi tillverkar kilsågade furugolv av kärnrikt, tätvuxet och småkvistigt virke. Golven saknar spår på undersidan, vilket innebär att de är lika vackra underifrån. Plankorna kan fås i längder upp till 15 meter.

I många gamla gårdar lade man golv av kilsågat virke, för att få ut maximal längd och bredd. Men även i ett modernare hus ger ett sådant golv rummet en mycket levande och varierad yta där plankorna läggs så att den breda änden ligger intill den avsmalnande. Eftersom man inte skarvar kilsågade golvtiljor, läggs de antingen längs med hela rummet, eller med en avdelare på mitten.