English (United Kingdom)

Nyhamns Såg & Båtbyggeri ägs och drivs av Martin och Mathias Ravanis.

I vår ramsåg förädlas flera hundra år gamla träd till breda klädselbrädor och kvarterssågade golvplank, korsvirke och bjälkar i grova dimensioner och långa längder, skeppsvirke av högsta kvalitet och exklusiva träbord.

Våra nybyggen av seglande bruksbåtar kännetecknas av krumväxt virke som vi själva valt ut i skogen, bordläggning med stående årsringar och kvarterssågat däck som enbart tillverkas av kärnvirke. När vi utför såväl mindre som omfattande totalrenoveringar av träbåtar, arbetar vi för att komma så nära originalskicket som möjligt och då är alla detaljer lika viktiga.

Gemensamt för samtliga grenar i företaget är den absolut kompromisslösa inställningen till kvaliteten på det som produceras och den omsorg med vilken arbetet utförs. Det spelar ingen roll om det handlar om att såga upp byggnadsvirke, byta ett par spant på en båt eller bygga en helt ny snipa efter egna ritningar.

Vår drivkraft är att ta tillvara träslagens unika egenskaper, använda dem på rätt sätt och skapa nya produkter med ett så långt liv som möjligt.