English (United Kingdom)

Nyhamns Såg & Båtbyggeri grundades 1993 av bröderna Martin och Mathias Ravanis.

De första åren var företaget helt inriktat på båtbyggeri och arbetet omfattade fullständiga renoveringar såväl som kompletta nybyggen. I takt med att nya maskiner köptes in breddades verksamheten och efter att ramsågen sattes upp 1998 blev sågverket snart hjärtat i rörelsen.

Tidigare sågades det egna skeppsvirket på ett primitivt motorsågverk, nu fanns istället en kvalificerad ramsåg som kunde bearbeta 25 meter långa stockar med en diameter på upp till 180 centimeter. Verksamheten kring sågen växte och idag sker en omfattande försäljning av specialvirke för allt från skeppsbyggen och restaurering av gamla hus till möbel- och snickeritillverkning.

Vid sidan av renoveringar och nybyggen av träbåtar, har den egna produktionen även utökats till att inbegripa framställning av högkvalitativa trägolv i både barr- och lövträ och unika matsalsbord, konstruerade av en enda bred bräda.

Nyhamns Såg & Båtbyggeri står nu inför ännu en expansion i och med att en ny, betydligt större, verkstad ska byggas.