English (United Kingdom)

Våra båtar byggs för att kunna användas i hårt väder och därför är kraven på virkets kvalitet och hållbarhet de allra högsta. Vi kompromissar aldrig i valet av material eller hur konstruktionen ska utföras. En nybyggd träbåt tillverkad på det här viset, behöver heller inget stort underhåll, för att leva ett långt liv.