English (United Kingdom)

En renoverad båt blir något annat än en nybyggd, oavsett hur mycket man byter ut. Den gamla båtens historia och själ finns alltid kvar efter renoveringen och ger den färdiga båten en helt egen karaktär. Även en förfallen träbåt kan få ett andra liv och det finns inga gränser för vilka renoveringsarbeten vi åtar oss.
Naturligtvis har vi samma höga kvalitetskrav på virke och konstruktion när vi renoverar, som när vi bygger nytt.