English (United Kingdom)

Nyhamns Såg & Båtbyggeri förser kulturhistoriskt viktiga restaureringsobjekt med ramsågat virke av högsta kvalitet och levererar även trä till nybyggen av olika slag.

Vi tillhandahåller högklassigt byggnadsvirke av ek, fur, gran och Douglasgran för olika ändamål:

  • Bjälkar i grova dimensioner och upp till 25-meters längder
  • Korsvirke av fullkärna i långa längder och med en ramsågad yta
  • Brett, ramsågat bålvirke
  • Klädselbrädor i ojämna bredder, med fullkärna och
    traditionell yta
  • Kvarnaxlar och väderkvarnsvingar