English (United Kingdom)

För att få virke med maximal styrka och hårdhet väljer vi själva ut allt vårt skeppstimmer på rot. Vi har goda kontakter med skånska gods och herresäten och i deras skogar kan vi till exempel hitta de grova, kvistfria, gamla ekar vi behöver till bordläggning. Till däcksplank väljer vi enbart kärnrik, tätvuxen och småkvistig fur och lärk.

Allt virke till bord och däck kvarterssågas, vilket ger brädor med stående årsringar och en överlägsen styrka och hållbarhet. Dessutom minskas i hög grad risken för torrsprickor.

På beställning kan vi leverera virke till:

  • Bordläggning med stående årsringar av ek, fur, lärk, Douglasgran och FSC-märkt mahogny
  • Däck av kvarterssågad fur, lärk och Douglasgran
  • Stäv, spant, knän och bottenstock av krumväxt ek
  • Master, upp till 25 meter långa av lärk, gran och Douglasgran
  • Skeppsinredning av kvarterssågad FSC-märkt mahogny