English (United Kingdom)

Vi lagerför lufttorkat och kvarterssågat möbel- och snickerivirke av alm, ask, björk, bok och avenbok, ek, fur, gran, körsbär, lind, lärk, lönn, oxel, poppel, päronträ och FSC-märkt mahogny.

Ett lufttorkat virke blir hårdare och stabilare än ett trä som direkt efter sågning torkas möbeltorrt. Rörelserna blir mindre och sprickorna färre, krav som ofta ställs av till exempel fönsterhantverkare, möbelsnickare och instrumentbyggare. Även kvarterssågningen innebär en högre kvalitet och minskad risk för torrsprickor.